2023, № 11-12 (312-313)

 

Титул    Зміст    Повний текст у PDF

 

Open Access

Стратегії інтернаціоналізації нафтового сектору у світі за умови трансформації економічного простору

Донець Дмитро

Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2023, № 11-12 (312-313), с. 9-16

JEL classification: F150; DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-11-12-312-313-9-16

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Основи політики збереження людського капіталу у воєнний та післявоєнний час для потреб економічного відновлення і зростання

Зачосова Наталія

Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2023, № 11-12 (312-313), c. 17-28

JEL classification: J410; O150; DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-11-12-312-313-17-28

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Діджиталізація трудового життя працівників в контексті завдань розбудови смарт-економіки

Лігоненко Лариса

Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2023, № 11-12 (312-313), c. 29-43

JEL classification: J240; J150; M210; M500; DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-11-12-312-313-29-43

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Вплив цифровізації на бухгалтерський облік: виклики та перспективи

Артюх Оксана, Колосов Артем

Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2023, № 11-12 (312-313), c. 44-50

JEL classification: М410; М480; М150; DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-11-12-312-313-44-50

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Особливості формування конкурентних переваг підприємства на ринку системної інтеграції

Ашихін Ярослав, Патлатой Олександр

Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2023, № 11-12 (312-313), c. 51-60

JEL classification: L220; M150; O320; DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-11-12-312-313-51-60

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Аналітичне забезпечення управління оборотними активами підприємства

Волчек Руслан

Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2023, № 11-12 (312-313), c. 61-66

JEL classification: G120; M110; DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-11-12-312-313-61-66

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Інформаційні технології бухгалтерського обліку в умовах діджиталізації

Мацків Олена

Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2023, № 11-12 (312-313), c. 67-75

JEL classification: М420; DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-11-12-312-313-67-75

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Аналіз конкурентоспроможності ПАТ «ОДЕСКАБЕЛЬ»

Піскун Альона, Шаповал Аліна

Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2023, № 11-12 (312-313), c. 76-83

JEL classification: L100; О310; DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-11-12-312-313-76-83

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Аналіз динаміки виробництва й реалізації продукції ПРАТ «КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»

Чернишова Людмила, Хачірова Юлія

Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2023, № 11-12 (312-313), c. 84-90

JEL classification: D220; O120; DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-11-12-312-313-84-90

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Порівняльне оцінювання конкурентоспроможності українських та зарубіжних підприємств страхового бізнес

Дем’янчук Марина, Маслій Наталя, Кулікова Єлизавета

Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2023, № 11-12 (312-313), c. 91-107

JEL classification: G220; L250; F230; DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-11-12-312-313-91-107

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Цифрова фінансова інклюзія як чинник соціально-економічного розвитку

Жердецька Лілія

Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2023, № 11-12 (312-313), c. 108-113

JEL classification: E440; G210; О160; DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-11-12-312-313-108-113

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Фінансування сталого розвитку та визначення векторів державної політики щодо капітальних інвестицій в Україні

Коваленко Юлія, Хелемський Віктор

Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2023, № 11-12 (312-313), c. 114-122

JEL classification: G280; E220; F290; DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-11-12-312-313-114-122

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Система антикризового управління та її місце у забезпеченні фінансової стабільності банків

Коваленко Вікторія, Мартинов Денис

Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2023, № 11-12 (312-313), c. 123-133

JEL classification: G210; DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-11-12-312-313-123-133

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Вплив цифрової трансформації на бухгалтерський облік

Радова Наталія, Плотнікова Аріна

Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2023, № 11-12 (312-313), c. 134-141

JEL classification: E400; E500; DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-11-12-312-313-134-141

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Оподаткування як чинник зміни капіталів в інтегрованому звітуванні

Фесенко Аліна

Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2023, № 11-12 (312-313), c. 142-148

JEL classification: M400; M410; DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-11-12-312-313-142-148

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Компаративізм продуктів зі страхування кіберризиків

Шолойко Антоніна

Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2023, № 11-12 (312-313), c. 149-158

JEL classification: O310; G320; DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-11-12-312-313-149-158

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Ресурсний потенціал сільських територіальних громад

Шебештень Єдіна, Пилипець Сергій

Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2023, № 11-12 (312-313), c. 159-166

JEL classification: О130; R110; O440; DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-11-12-312-313-159-166

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Аналіз та оцінювання практичних засад реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення м. Кривий Ріг

Котковський Володимир, Москаленко Василь, Дробчак Алла, Беркова Марина

Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2023, № 11-12 (312-313), c. 167-176

JEL classification: Н550; DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-11-12-312-313-167-176

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Управління персоналом на засадах компетентнісного підходу

Кузнецова Інна, Познякова Тетяна

Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2023, № 11-12 (312-313), c. 177-183

JEL classification: М120; DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-11-12-312-313-177-183

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Парадигма диференціації розвитку сільських територій з урахуванням фінансового аспекту

Бочко Олена, Бочко Олександр, Любка Віталій

Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2023, № 11-12 (312-313), c. 184-191

JEL classification: M310; DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-11-12-312-313-184-191

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Сучасні моделі управління запасами на підприємстві

Жарська Ірина, Хачірова Юлія

Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2023, № 11-12 (312-313), c. 192-196

JEL classification: M110; DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-11-12-312-313-192-196

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Оцінка якості інформації за допомогою кваліметричного моделювання

Кошельок Галина, Жамбей Тетяна

Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2023, № 11-12 (312-313), c. 197-203

JEL classification: O310; L810; L850; DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-11-12-312-313-197-203

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Управління запасами на торговельних підприємствах українии в період повномасштабного вторгнення

Літвінов Олександр, Онищук Вікторія

Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2023, № 11-12 (312-313), c. 204-212

JEL classification: М210; DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-11-12-312-313-204-212

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Оцінка конкурентоспроможності підприємства та фактори її підвищення (на прикладі АБ «ПІВДЕННИЙ»)

Літвінова Вікторія, Кравчук Дарія

Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2023, № 11-12 (312-313), c. 213-219

JEL classification: М210; DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-11-12-312-313-213-219

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Вдосконалення інформаційно-аналітичної бази рішень системи управління підприємством

Обнявко Владислав

Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2023, № 11-12 (312-313), c. 220-225

JEL classification: M150; O320; DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-11-12-312-313-220-225

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Концептуальні засади організації та розвитку міжнародного ділового туризму в Україні

Сущенко Олена, Згурська Юлія

Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2023, № 11-12 (312-313), c. 226-233

JEL classification: F200; L830; L840; Z320; DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-11-12-312-313-226-233

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Компаративний аналіз міжнародної торгівлі послугами, пов’язаними з подорожами в Україні та Республіці Польща

Горіна Ганна

Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2023, № 11-12 (312-313), c. 234-245

JEL classification: F100; L830; DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-11-12-312-313-234-245

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Ідентифікація загроз та трансфертне ціноутворення у системі зовнішньоторгівельної безпеки України

Клювак Оксана

Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2023, № 11-12 (312-313), c. 246-254

JEL classification: F100; F380; F500; F510; H260; DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-11-12-312-313-246-254

Реферат   Повний текст у PDF


Україна, м.Одеса, 65082
вул. Гоголя, 18, ауд. 110.
(048) 777-89-16
visnik.nauka visnik.nauka@gmail.com

ПнВтСрЧтПтСбНд

 

Flag Counter
 -->