Новини"Науковий вісник Одеського національного економічного університету" отримав Міжнародний стандартний номер періодичного видання ISSN 2409-9260 . Це найважливіший ідентифікаційний елемент бібліографічного обліку і видавничої продукції, обов'язковий елемент вихідних відомостей серіальних видань.


Шановні колеги!
Вітаємо з новим навчальним роком і бажаємо творчих успіхів!

Доводимо до відома, що «Науковий вісник Одеського національного економічного університету» увійшов до міжнародних наукометричних баз.

«Науковий вісник Одеського національного економічного університету» зареєстровано в Академії Google (англ. Google Scholar). Адреса: http://scholar.google.com.ua/citations?user=PEf4fZIAAAAJ&hl=ru.

Збірник наукових праць розміщено в електронному архіві Одеського національного економічного університету (репозитарії ОНЕУ) – eONEU. При бажанні автора розмістити свою статтю у відкритому архіві, необхідно зареєструватись в eONEU і оформити авторський договір. Адреса репозитарію: http://dspace.oneu.edu.ua; електронна пошта: library@oneu.edu.ua.

«Науковий вісник Одеського національного економічного університету» включено до бази даних Наукової Електронної Бібліотеки (Росія, м. Москва), яка включає Російський індекс наукового цитування (РІНЦ). Адреса збірника в Науковій Електронній Бібліотеці: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=51349.

Збірник увійшов до загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» та Українського реферативного журналу «Джерело». Адреса: http://www.nbuv.gov.ua/node/512.

Редакція продовжує приймати статті на українській, російській та англійських мовах.


29-30 травня 2014 року відбулася Перша міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління національним господарством: стан, тенденції та перспективи».

Порядок роботи конференції:

Пленарне засідання – 29 травня, 11.00 (МАЗ, корп. 1),

Секційні засідання: – 29 травня, 13.00 (304, 308, 330 ауд., корп. 1)

Науково-практична екскурсія до Центру культури вина ШАБО – 30 травня

На пленарному засіданні виступили:
 1. Ковальов А.І. д.е.н., професор, завідувач кафедри ЕУНГ, проректор з наукової роботи ОНЕУ
 2. Безтелесна Л.І. д.е.н., професор, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне
 3. Бараннік В.О. к.е.н., с.н.с. відділу паливно-енергетичних стратегій Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень, м .Дніпропетровськ
 4. Муратов О.М. аспірант кафедри ЕУНГ ОНЕУ
 5. Балджи М.Д. д.е.н., професор кафедри ЕУНГ ОНЕУ
 6. Уманець Т.В. д.е.н., професор кафедри ЕУНГ ОНЕУ
Секційні засідання проведені за напрямками:
 1. Національна економіка: стан та основні проблеми розвитку (керівник Балджи М.Д., д.е.н., професор кафдери ЕУНГ; секретар Фіалковська А.А., аспірант кафедри ЕУНГ)
 2. Стратегія підвищення конкурентоспроможності регіонів в умовах трансформації економіки України (керівник Уманець Т.В., д.е.н., професор кафедри ЕУНГ; секретар Шевченко В.В., к.е.н., ст. викладач)
 3. Можливості та завдання розвитку сучасного підприємництва (керівник Колодинський С.Б., к.е.н., доцент; секретар Сілічева Н.Є., к.е.н., доцент)

За підсумками конференції розроблені конкретні напрямки покращення економічної ситуації в Україні


В Одеському національному економічному університеті 25 березня 2014 року відбулася ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція аспірантів та молодих вчених на тему: «Гармонізація суспільства – новітній напрямок розвитку держави». В ній прийняли участь науковці з різних регіонів країни, які розглядали проблемні питання економіки, політології та історії.

На пленарному засіданні виступили:
 • Ковальов Анатолій Іванович – проректор з наукової роботи Одеського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та управління національним господарством;
 • Гамма Тетяна Миколаївна – докторант кафедри економіки підприємства Одеського національного економічного університету, кандидат економічних наук, доцент;
 • Щербина Надія Федорівна – кандидат історичних наук, доцент, кафедра філософії, історії та політології Одеського національного економічного університету;
 • Матвієнко Анастасія Олександрівна – аспірант кафедри політології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.


Україна, м.Одеса, 65082
вул. Гоголя, 18, ауд. 110.
(048) 777-89-16
visnik.nauka visnik.nauka@gmail.com

ПнВтСрЧтПтСбНд

 

Flag Counter
 -->