Редакційна етика

Редакційна етика видання базується на матеріалах Комітету з етиці публікацій Committee of Publication Ethics (COPE) https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/content-policy-and-selection; Рекомендації щодо дотримання Публікації, етики та Заяви про зловживання (Scopus PEMS); Elsevier | Ethics in Research & Publication https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0008/653885/Ethics-in-research-and-publication-brochure.pdf

 1. Обов'язки редакторів
  Редактори несуть відповідальність за все, що публікується в збірнику. Головний редактор забезпечує неупереджений і своєчасний процес рецензування. Наукові статті рецензуються двома зовнішніми і незалежними рецензентами. Редактор при необхідності може знайти додаткових експертів, які мають відповідні експертні знання в конкретній області. Редактор розглядає всі ситуації, пов'язані з потенційними конфліктами інтересів і зауваженнями по самоцитування, зроблені рецензентами, щоб визначити, чи є потенціал для упередженості.
  Головний редактор і його заступник забезпечують можливість розвитку політики прозорості для заохочення максимального розкриття інформації про походження неякісних статей [BMJ transparency policy: http://www.bmj.com/about-bmj/resources-authors].
  Головний редактор регулярно переглядає та оновлює склад редакційної колегії.
  Технічний редактор повинен публікувати статті, подані до редакції відповідно до розроблених вимог, які оновлюються відповідно до законодавства і мають посилання на сайті збірника.
  Науковий редактор приймає рішення про прийняття або відмову в публікації статті, яке засноване на значущості поданого матеріалу, наявності оригінальності, ясності викладу, надійності міститься інформації і близькості до тематики збірки.
 2. Обов'язки рецензентів
  Рецензенти проводять незалежну експертну оцінку рукопису, поданого до редакції збірника. Експертна оцінка визначається як «отримання рекомендацій по окремим рукописам з боку експерта – фахівця в області публікації».
  Статті, що рецензуються розглядаються конфіденційно до їх публікації.
  Рецензії підписуються рецензентом звичайним або цифровим електронним підписом.
  Рецензенти не мають права використовувати інформацію надісланих рукописів на свій розсуд.
 3. Обов'язки автора
  Автор(-ри) наукової статті гарантують, що саме вони несуть відповідальність за дослідження, надане в редакцію. Спотворене ставлення вченого до поданої до редакції роботі вважається формою проступку, який підриває довіру до автора і його статті.
  Автор (-ри) рукопису повинні вносити значний вклад у розвиток наукового потенціалу та інтеграції його до світової спільноти.
  Автор(-ри) зобов'язані вносити зміни в рукопис або виправляти помилки, зазначені рецензентами.
  Автор(-ри) повинні надати рукопис, оформлений відповідно до вимог, зазначених на сайті збірника.
  За наявність зловживань у публікації відповідає автор.
 4. Обов'язки видавця
  Видавець забезпечує своєчасне і якісне видання збірника, яке відповідає існуючим стандартам.

Публікаційна етика

 • Автор, подаючи статтю до редакції, погоджується з тим, що авторські права на неї переходять до видавця, якщо вона приймається до публікації. Авторські права включають ексклюзивні права на копіювання, поширення (в тому числі репринт, фотографії, мікрофільми або будь-які інші форми відтворення подібного характеру), а також переклад статті.
 • Рішення рецензента не є остаточним. Стаття може бути відправлена на додаткове рецензування. При вирішенні спорів, які можуть виникнути в процесі рецензування, остаточне рішення приймає редакційна колегія.
 • Редакція не вступає в дискусію з авторами поданих матеріалів.
 • Рукописи статей авторам не повертаються.
 • Думка редакції може не збігатися з точкою зору авторів опублікованих матеріалів.
 • При передруці посилання на збірник обов'язкове.
 • Авторський гонорар за видання статей не нараховується.


65082 Україна, м. Одеса,
вул. Преображенська, 8, ОНЕУ, к. 317

+38(048)7238650
Головний редактор - д.е.н., професор Марина Дмитрівна Балджи
Часи роботи:
Вівторок – з 13.00 до 17.00
ПнВтСрЧтПтСбНд