Усі статті, які надійшли для публікації у збірнику наукових праць «Науковий вісник Одеського національного економічного університету», обов’язкового проходять процедуру подвійного анонімного рецензування, перевірку на наявність плагіату та рекомендуються до оприлюднення Вченою радою Одеського національного економічного університету. Процедура рецензування регламентована затвердженим Положенням

Редакція залишає за собою право вибору рецензента. Крім цього, редакція залишає за собою право проводити скорочення і редакційні зміни в рукописах статей.

Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту статті, визначення її відповідності вимогам видання; передбачає всебічний аналіз новизни і актуальності матеріалів рукопису.

Рецензент оцінює якість рукопису за такими пунктами, як:

  • наукова новизна,
  • актуальність проблеми,
  • обґрунтованість результатів,
  • значимість результатів,
  • ясність подання,
  • якість оформлення.

Рецензії зберігаються в редакції не менш як три роки.

Рецензенти інформуються про те, що надіслані їм рукописи статей є інтелектуальною власністю авторів і містять інформацію, яку рецензенти не можуть використовувати на свій розсуд.

Рішення рецензента не є остаточним. У випадку незгоди з рішенням рецензента автори статті мають право надати аргументовану відповідь до редакції видання. Стаття може бути направлена на додаткове рецензування. При вирішенні спорів, які можуть виникнути в процесі рецензування статті, остаточне рішення приймає редакційна колегія. Стаття, спрямована авторам на доопрацювання, повинна бути повернена до редакції протягом 7 днів.

Редакційна колегія та рецензенти дотримуються суворої політики у випадку виявлення плагіату в межах своєї компетенції.

Порядок запобігання та виявлення академічного плагіату в матеріалах, що подаються до оприлюднення у збірнику наукових праць «Науковий вісник Одеського національного економічного університету» наступний:

Редактори видання приймають до публікації статті за умови наявності підтвердження оригінальності дослідження за формою, засвідченою підписами авторів (оригінал або у сканованому форматі), у якому вказуються прізвище, ім’я та по-батькові автора (авторів), назва статті, засвідчується, що стаття чесно презентує самостійно проведене дослідження і не містить плагіату, а також гарантується, що авторами одержано всі необхідні дозволи на використання матеріалів, що охороняються авторським правом, стаття підготовлена спеціально для збірника наукових праць «Науковий Вісник Одеського національного економічного університету», ніде раніше не публікувалася і не подана до інших видань.

Поданий рукопис перевіряється на плагіат перед початком процесу рецензування.

Плагіат – це привласнення авторства на чужий твір науки, літератури, мистецтва або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора. Плагіат також поширюється на рисунки, таблиці, формули, прямі завантаження з Інтернету без належного підтвердження джерел, із яких вони взяті.

Плагіат, а також фальсифікація результатів перевірки рукописів статей на виявлення оригінальності тексту та неправомірних запозичень, розглядається як порушення Політики та етики видання.

Встановлення факту низького відсотка оригінальності матеріалів рукопису (понад 20% плагіату) є підставою для відмови у прийнятті статті до розгляду або повернення статті на доопрацювання (від 5 до 20% плагіату).

Якщо читачі видання виявляють будь-який випадок плагіату, редакційна колегія має зробити запит до них задля отримання достатньої інформації до редакції із зазначенням наступних реквізитів: назва журналу, назва рукопису, номер тома, номер випуску, рік видання або будь-яка інша інформація, яка може представляти інтерес для видання. У цьому випадку редакційна колегія дотримується відповідної процедури перевірки наданої інформації та приймає рішення щодо відповідності опублікованого матеріалу встановленим критеріям.

Головний редактор не повинен залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також при виявленні конфліктної ситуації вживати усіх необхідних заходів для відновлення порушених прав.

Рукопис, який пройшов процес рецензування та був опублікований у збірнику, але пізніше було виявлено, що він містить плагіат, направляється на адресу, де працює автор та до фінансової агенції. Кожна сторінка PDF-файлу маркується відповідно до ступеню вмісту плагіату з подальшим формальним відкликанням статті.

Для перевірки оригінальності статті використовується антиплагіатне програмне забезпечення UNICHECK.


Україна, м.Одеса, 65082
вул. Гоголя, 18, ауд. 110.
(048) 777-89-16
visnik.nauka visnik.nauka@gmail.com

ПнВтСрЧтПтСбНд

 

Flag Counter
 -->