Процедура рецензування

Процедуру рецензування проходять всі статті, що надійшли до редакції наукового збірника, за винятком рецензій та повідомлень інформаційного характеру. Направлені до друку наукові статті проходять подвійне анонімне рецензування.

Редакція залишає за собою право вибору рецензента. Крім цього, редакція залишає за собою право проводити скорочення і редакційні зміни рукопису.

Процедура рецензування орієнтована на максимально об'єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам наукового збірника; передбачає всебічний аналіз новизни і актуальності матеріалів статті.

Рецензент оцінює якість рукопису за такими пунктами, як:

  • наукова новизна,
  • актуальність проблеми,
  • обґрунтованість результатів,
  • значимість результатів,
  • ясність подання,
  • якість оформлення.

Рецензії зберігаються в редакції не менш як три роки.

Рецензенти інформуються про те, що надіслані їм рукописи статей є інтелектуальною власністю авторів і містять інформацію, яку рецензенти не можуть використовувати на свій розсуд.

Рішення рецензента не є остаточним. У разі незгоди з рішенням рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. Стаття може бути направлена на додаткове рецензування. При вирішенні спорів, які можуть виникнути в процесі рецензування статті, остаточне рішення приймає редакційна колегія. Стаття, спрямована автору на доопрацювання, повинна бути повернена до редакції протягом 3 тижнів.


65082 Україна, м. Одеса,
вул. Преображенська, 8, ОНЕУ, к. 317

+38(048)7238650
Головний редактор - д.е.н., професор Марина Дмитрівна Балджи
Часи роботи:
Вівторок – з 13.00 до 17.00
ПнВтСрЧтПтСбНд