Вимоги до наукової статті

Для публікації статті необхідно подати на електронну пошту visnik.nauka@gmail.com:

Статтю українською, англійською чи російською мовою в електронній версії (Microsoft Word 2007, 2010). Рецензію за підписом доктора наук, завірену печаткою. Авторську довідку (дані про автора) за (Google Forms) , а також підтвердження оригінальності дослідження за формою , засвідченою підписами авторів (оригінал або у сканованому форматі), у якому вказуються прізвище, ім’я та по-батькові автора (авторів), назва статті, засвідчується, що стаття чесно презентує самостійно проведене дослідження і не містить плагіату, а також гарантується, що авторами одержано всі необхідні дозволи на використання матеріалів, що охороняються авторським правом, стаття підготовлена спеціально для збірника наукових праць «Науковий Вісник Одеського національного економічного університету», ніде раніше не публікувалася і не подана до інших видань.

Статті студентів приймаються до публікації тільки у співавторстві з науковим керівником, який має науковий ступінь та вчене звання.

Одноосібні статті іноземних авторів та докторів наук вітчизняних ЗВО публікуються безкоштовно, з оплатою витрат на присвоєння DOI (вартість 60 грн).

Англомовні статті надсилати на розгляд необхідно академічною англійською мовою та мовою оригіналу (українською або російською).

Технічні вимоги до статті:

 • формат паперу А4,
 • орієнтація книжкова,
 • Поля: верхнє – 2,0; нижнє – 2,0; ліве – 3,0; праве – 1,5,
 • Шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, інтервал 1,5, відступ 1,25 см,
 • Зліва у верхньому куті сторінки зазначається УДК (Universal Decimal Classification), на тому ж рядку справа у верхньому куті - DOI
 • Назва статті українською мовою. Шрифт 14 пт, напівжирний, прописні літери,
 • Прізвище, ім’я автора (-ів), науковий ступінь та посада автора (-ів), повне найменування організації / навчального закладу, місто, країна українською мовою. Шрифт 12 пт,
 • E-mail. Шрифт 12 пт,
 • ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Шрифт 12 пт,
 • Анотація українською мовою. Наступний рядок – ключові слова українською мовою. Шрифт 12 пт, курсив,
 • Назва статті англійською мовою. Шрифт 14 пт, напівжирний, прописні літери,
 • Прізвище, ім’я автора (-ів), науковий ступінь та посада автора (-ів), повне найменування організації / навчального закладу, місто, країна англійською мовою. Шрифт 12 пт,
 • E-mail. Шрифт 12 пт,
 • ORCID. Шрифт 12 пт,
 • Анотація англійською мовою. Наступний рядок – ключові слова англійською мовою. Шрифт 12 пт, курсив,
 • JEL Classification (JEL Classification Codes Guide). Шрифт 12 пт, напівжирний,курсив,
 • Текст статті.
 • Анотація за обсягом має бути в межах 700 знаків. Анотація англійською мовою має бути мінімум 1800 знаків. Структура анотації: мета дослідження; методика дослідження; результати; практична значущість результатів дослідження

Вимоги до оформлення формул, ілюстрацій і таблиць

 

Вимоги до структури наукової статті:

• Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями.

• Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.

• Формування мети статті.

• Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

• Висновки з дослідження і перспективи подальших пошуків у даному науковому напрямку.

• Список літератури.

• References.

Список літератури має містити 10-20 джерел з датою видання не старше 5 років.

Посилання на літературні джерела по тексту - в квадратних дужках (в порядку їх переліку у фактичній публікації).

Посилання помічається відразу після цитованого тексту.

«Література» оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

«References» оформлюється в романському алфавіті в АРА стилі (APA Style Reference Citations).

Оформлення транслітерованого списку літератури («References») в романському алфавіті (латиниці) повинно бути максимально прийнятним для міжнародних баз даних та виконується на основі транслітерації мови оригіналу латиницею.

 

Приклад оформлення наукової статті

 

Графік прийому статей

--> -->
до 25 лютого 2024 р.прийом наукових статей до випуску 1-2 (314-315) збірника
до 25 березня 2024 р.розміщення повнотекстового випуску 1-2 (316-317) у форматі «pdf» на сайті видання, у вітчизняних та міжнародних електронних репозитаріях, бібліотеках, директоріях відкритого доступу, наукометричних, реферативних та інших базах даних
до 25 квітня 2024 р.прийом наукових статей до випуску 3-4 (318-319) збірника
до 25 травня 2024 р.розміщення повнотекстового випуску 3-4 (320-321) у форматі «pdf» на сайті видання, у вітчизняних та міжнародних електронних репозитаріях, бібліотеках, директоріях відкритого доступу, наукометричних, реферативних та інших базах даних
до 25 червня 2024 р.прийом наукових статей до випуску 5-6 (322-323) збірника
до 25 липня 2024 р.розміщення повнотекстового випуску 5-6 (324-325) у форматі «pdf» на сайті видання, у вітчизняних та міжнародних електронних репозитаріях, бібліотеках, директоріях відкритого доступу, наукометричних, реферативних та інших базах даних
до 25 серпня 2024 р.прийом наукових статей до випуску 7-8 (326-327) збірника
до 25 вересня 2024 р.розміщення повнотекстового випуску 7-8 (328-328) у форматі «pdf» на сайті видання, у вітчизняних та міжнародних електронних репозитаріях, бібліотеках, директоріях відкритого доступу, наукометричних, реферативних та інших базах даних
до 25 жовтня 2024 р.прийом наукових статей до випуску 9-10 (329-330) збірника
до 25 листопада 2024 р.розміщення повнотекстового випуску 9-10 (331-332) у форматі «pdf» на сайті видання, у вітчизняних та міжнародних електронних репозитаріях, бібліотеках, директоріях відкритого доступу, наукометричних, реферативних та інших базах даних
до 25 грудня 2024 р.прийом наукових статей до випуску 11-12 (333-334) збірника
до 25 січня 2025 р.розміщення повнотекстового випуску 11-12 (335-336) у форматі «pdf» на сайті видання, у вітчизняних та міжнародних електронних репозитаріях, бібліотеках, директоріях відкритого доступу, наукометричних, реферативних та інших базах даних

Україна, м.Одеса, 65082
вул. Гоголя, 18, ауд. 110.
(048) 777-89-16
visnik.nauka visnik.nauka@gmail.com

ПнВтСрЧтПтСбНд

 

Flag Counter
 -->