Політика «Наукового вісника Одеського національного економічного університету»

«Науковий вісник Одеського національного економічного університету» створений з метою інформування читачів про розвиток економічних та соціальних наук і спрямований на обговорення та обмін науковими думками. Збірник наукових праць покликаний сприяти розширенню цілісного наукового інформаційного простору України і успішної інтеграції його до світової інформаційної спільноти.

Основними завданнями збірника наукових праць «Науковий вісник Одеського національного економічного університету» виступають:

1) розвиток вітчизняного наукового потенціалу та інтеграції його до світового наукового простору;

2) створення простору якісної публічної комунікації вчених, зокрема доброякісного донесення результатів їх діяльності у вітчизняному і світовому науковому співтовариствах;

3) офіційне визнання наукових публікацій.

Збірка адресована тим, хто працює над перспективними напрямками розвитку сучасної науки: молодим вченим, аспірантам, магістрантам, викладачам, практикам, перед якими стоїть завдання забезпечення високої якості удосконалення всіх рівнів тематичних напрямків, відповідності актуальним потребам суспільства і держави. В «Науковому віснику Одеського національного економічного університету» публікуються статті, повідомлення, рецензії, інформаційні та інші матеріали. В оригінальних авторських текстах повинна бути обґрунтована власна наукова думка, що має базуватись на досягненнях вітчизняної і світової науки й практики.

Редакційна політика збірника ґрунтується на традиційних етичних принципах наукової періодики, її відкритості та доступності і орієнтується на Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та «Про авторське право та суміжні права» (Ст. 21, п.9).

«Науковий вісник Одеського національного економічного університету» належить до наукових фахових видань України і повністю відповідає вимогам, зазначеним в Наказі №32 Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 р. «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України». Згідно з цим Наказом, обов'язковим виступає розміщення на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського НАН України і в Національному репозитарії академічних текстів, а також включення в профільні міжнародні наукометричні бази даних.

Подаючи статтю, автор погоджується з тим, що авторські права на неї переходять до видавця, у разі якщо вона приймається до публікації, в момент її схвалення. Авторські права включають ексклюзивні права на копіювання, розповсюдження (включаючи репринт, фотографії, мікрофільми або будь-які інші форми відтворення подібного характеру), а також переклад статті.

Подані до друку статті проходять подвійне рецензування. Редакція залишає за собою право вибору рецензента. Крім цього, редакція залишає за собою право проводити скорочення і редакційні зміни рукопису. Редакція не вступає в дискусію з авторами поданих матеріалів.

«Науковий вісник Одеського національного економічного університету» зареєстровано в Академії Google (англ. Google Scholar), що є доступною пошуковою системою, яка забезпечує повнотекстовий пошук наукових публікацій всіх форматів. Індекс Академії Google включає в себе більшість рецензованих онлайн журналів Європи та Америки.

Збірник наукових праць розміщується в електронному архіві Одеського національного економічного університету (репозитарії ОНЕУ) – eONEU, який призначений для накопичення, зберігання та надання безкоштовного повнотекстового доступу до електронних публікацій наукових праць професорсько-викладацького складу, аспірантів, співробітників університету. При бажанні автора розмістити свою статтю у відкритому архіві, необхідно зареєструватись в eONEU і оформити авторський договір. Адреса в Інтернеті: http://dspace.oneu.edu.ua.

Рукописи статей авторам не повертаються.

Думка редакції може не збігатися з точкою зору авторів опублікованих матеріалів.

При передруці посилання на збірник обов’язкове.

Авторський гонорар за видання статей не нараховується.


65082 Україна, м. Одеса,
вул. Преображенська, 8, ОНЕУ, к. 317

+38(048)7238650, +38-0675591527
Технічний редактор - к.е.н., доцент Людмила Михайлівна Гейко
Головний редактор - д.е.н., професор Марина Дмитрівна Балджи
n.visnik.oneu@ukr.net
Часи роботи:
Вівторок – з 13.00 до 17.00
ПнВтСрЧтПтСбНд