Редакційна колегія

(затверджена Вченою радою Одеського національного економічного університету. Протокол № 6 від 23 березня 2015 р.)

Склад редакційної колегії:
 • Балджи Марина Дмитрівна д.е.н., зав. кафедри Економіки та управління національним господарством ОНЕУ – головний редактор
 • Рябіка Володимир Леонідович – заступник головного редактора
 • Богодьорова Анастасія Андріївна – технічний секретар
1. Економічні науки:
 • Звєряков М.І. – д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України,
 • Ковальов А.І. – д.е.н., професор,
 • Уперенко М.О. – д.е.н., професор,
 • Осипов В.І. – д.е.н., професор,
 • Максимова В.Ф. – д.е.н., професор,
 • Харічков С.К. – д.е.н., професор,
 • Карпов В.А. – к.е.н., доцент
2. Політичні науки:
 • Кармазіна М.С. – д.політ.н., професор,
 • Коваль І.М. – д.політ.н., професор,
 • Мілова М.І. – д.політ.н., професор,
 • Пахарєв А.Д. – д.політ.н., професор,
 • Пойченко А.М. – д.політ.н., професор,
 • Попков В.В. – д..філософ.н., професор
3. Історичні науки:
 • Демін О.Б. – д.істор.н., професор,
 • Панчук М.І. – д.істор.н., професор,
 • Солдатенко В.Ф. – д.істор.н., професор,
 • Стьопін А.О. – д.істор.н., професор,
 • Хмарський В.М. – д.істор.н., професор,
 • Щербіна Н.Ф. – к.е.н., доцент

65082 Україна, м. Одеса,
вул. Преображенська, 8, ОНЕУ, к. 317

(0487) 32-77-95
Технічний редактор - к.е.н., доцент Людмила Михайлівна Гейко
Головний редактор - д.е.н., професор Марина Дмитрівна Балджи
n.visnik.oneu@ukr.net
Часи роботи:
Вівторок – з 13.00 до 17.00
Шановні науковці!

Для публікації статей у "Науковому віснику" обов'язково додається авторська довідка, що заповнюється за поданою формою